Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MARIA CARMEN GONGORA FERNANDEZ amb CIF 39169971M amb domicili a MAS CAN VILA S / N,
OIX (GIRONA), 17856 és titular del lloc web WWW.LASOLEIADOIX.CAT i responsable del tractament
de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d’aquest lloc web.
MARIA CARMEN GONGORA FERNANDEZ informa els usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política
respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que
puguin ser recaptats per la navegació i ús d’aquest lloc web.
La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals,
com es recullen, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació
necessària establerta per la normativa vigent.
En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s’exposa en
relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.
El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d’una forma lícita, lleial i transparent.

Dades recollides, finalitat i licitud
Les dades de caràcter personal tractades són els aportats pels usuaris a través dels formularis
disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres
productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents,
informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la
prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.
Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la
normativa vigent: per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al
compliment d’obligacions legals, per l’interès legítim i amb el consentiment dels usuaris.

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.
Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen
com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.
El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que
vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada mitjançant el formulari.
Operacions que es realitzen amb les dades personals
Les dades de caràcter personal són registrats a través del web i conservats en suports
electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. Els suports compten amb les
mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament
de les dades.
El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc … està
capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

Conservació de les dades
Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que sigui necessari per poder atendre la
finalitat / finalitats per als que van ser.
Per tant mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o
comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del
tractament de les seves dades.
En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre
pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de
responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui
necessària la seva recuperació.

Protecció dels menors
Aquesta pàgina web no està dirigida a usuaris menors d’edat. Si vostè és menor d’edat, si us plau no
intenti registrar-se com usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal de
un menor, eliminarem aquesta informació el més aviat possible.

Destinataris de les seves dades personals
Informem als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb la
excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la
correcta prestació del servei o l’execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a altres
responsables com poden ser altres empreses del grup, encarregats del tractament.
Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals
establertes en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si
l’usuari ha donat el seu consentiment exprés.
MARIA CARMEN GONGORA FERNANDEZ manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats
de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions
establertes en matèria de protecció de dades.

Exercici dels drets
D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la
adreça postal o al correu electrònic [email protected]
Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.
Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se al mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a la
Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es