Bungalows

60 € / noche


Condiciones de la oferta

  • Oferta válida hasta el 18/07
  • Oferta no válida en Semana Santa
  • Estancia mínima de 7 noches

Termes i Condicions de la Promoció

No acumulable a altres ofertes i promocions. Descriurem la manera concreta de promoció, amb tots els detalls, en les comunicacions (com correus electrònics, finestres emergents i cartes) que emetem per notificar-li cada promoció (cadascuna, una comunicació de promoció) i / oa la pàgina web individual de aterratge corresponent a la promoció en qüestió. El període de temps en què s’ha d’efectuar cada promoció (període promocional) es concretarà en les Condicions de participació específiques. Cada promoció es tancarà automàticament al final del període promocional en qüestió, moment a partir del qual ja no serà possible participar en aquesta promoció. Quan no s’indiqui un període promocional específic, la promoció en qüestió acabarà quan es suspengui a la plataforma. La participació en qualsevol promoció és voluntària. Pot refusar participar en qualsevol promoció simplement ignorant o no acceptant (segons escaigui) la comunicació de la promoció en qüestió. Promoció vàlida fins a esgotar les existències.