Avis Legal

DADES GENERALS
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat d’Informació i Comerç Electrònic, posem a disposició de conèixer les següents dades:

Maria Carme Góngora Fernández està domiciliada al carrer Mas Can Vilà s/n, 17856 d’Oix, amb CIF 39169971M.

A la web lasoleiadoix.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre el nostre establiment.

L’objecte principal és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que estan disponibles.

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de lasoleiadoix.cat implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

RESPONSABILITATS
Maria Carme Góngora Fernández no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Maria Carme Góngora Fernández es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, Maria Carme Góngora Fernández es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Maria Carme Góngora Fernández és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Maria Carme Góngora Fernández.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Maria Carme Góngora Fernández de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que s’hi desenvolupa seran competents Jutjats d’Olot, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.